Slide01
fullemptyempty

Zatepľovanie

Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek.

spodstavVýhody zatepľovania:

 • ekonomické

  cieľom zatepľovania stavebných objektov je zníženie tepelných strát, a teda aj pokles spotreby energie na vykurovanie. Plocha stien a strechy, cez ktoré uniká teplo, tvorí v bežných obytných domoch asi 70 % z celkovej teplovýmennej plochy.
  Zateplenim dochádza k prekvapivej úspore energie.
 • technické

  zatepľovanie budov sa v posledných rokoch stáva z pohľadu šetrenia financií ako najrozumnejšia investícia. Zatepľovanie budov však nemá iba vplyv na šetrenie energie ale chráni obvodový plášť ktorý bol dlhodobo vystavený poveternostným vplyvom ktoré dlhodobo poškodzovali konštrukciu budovy. Preto je nevyhnutne potrebné ochrániť budovu pred ďalším poškodením. V neposlednom rade po zateplení budovy stúpa celková hodnota zrekonštruovanej budovy, zmeny pri zatepľovaní budov majú samozrejme aj estetický charakter.
 • energetické

  zníženie spotreby energie na vykurovanie. Schátraný bytový fond zápasí predovšetkým s únikom tepla. V panelovom dome uniká takmer 50 % tepla cez okná, 35 % cez obvodové steny a zvyšok sa prešmykne cez strechu, nosnú konštrukciu a podlahu. Rastúce ceny energií, ako aj neustále zvyšovanie emisií CO2 v zemskej atmosfére, nás nútia čo najviac obmedziť tepelné straty budov (a to platí aj pri novostavbách), čiže vytvoriť ochrannú vrstvu s minimálnym množstvom tepelných mostov. Komplexným zateplením budovy – strešného a obvodového plášťa, výmenou okien a vyregulovaním tepelnej sústavy – možno zvýšiť energetickú účinnosť budovy (alebo inými slovami – znížiť spotrebu energie na vykurovanie) o 40 až 60 %. Okrem finančných a energetických úspor prináša takéto riešenie so sebou ďalšie výhody technického charakteru.
 • ekologické a zdravotné

  neexistuje predsa dôvod neuznať výhody lepšej tepelnoizolačnej schopnosti obvodového plášťa domu, ktoré sú podložené odbornými argumentmi a výpočtami. Nový vzhľad je len jedna z výhod zateplenia. Odstránenie plesnivejúcich kútov a ušetrenie nákladov na vykurovanie sú priamym dôsledkom tohto procesu
 • estetické

  Ich výhodou je celistvé zateplenie plochy obvodového plášťa bez akýchkoľvek tepelných mostov. Tepelná izolácia je pri tomto systéme spojená pomocou lepiacej malty a rozperných kotiev priamo s pôvodnou konštrukciou a s vrstvou omietky. Zlepší sa architektonický a estetický vzhľad budovy