Slide01
fullemptyempty

Rodinné domy

spodstavHlavným predmetom činnosti je stavebná činnosť výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, rekonštrukcií a sanáciií oporných múrov a zosuvov pôdy, čističiek odpadových vôd a všetkých druhov inžinierskych sietí.