Slide01
fullemptyempty

Doplnkové stavby

spodstavSpoločnosť SPODSTAV, spol. s r. o. sa ponúka komplexný servis v rámci investičnej výstavby, realizácií interiérov a pre manažment stavieb.

  • bezplatné poradenstvo
  • sprievodné služby
  • pomoc pri vyhľadávaní nehnuteľností
  • architektonické štúdie
  • kompletné projektové dokumentácie pre príslušné stavebné povolenia
  • precíznosť pri rozpočte
  • realizácia investícií
  • dodržiavanie harmonogramu prác
  • inžinierská činnosť

Garantujeme že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach. Pri dodávkach technologických zariadení a strojného vybavenia budov je záruka poskytovaná podľa záruky výrobcu tohto zariadenia.