Slide01
fullemptyempty

Stavba a rekonštrukcia
Našim krédom je Vaša maximálna spokojnosť, ponúkame Vám profesionálny prístup a kvalitnú realizáciu stavebných celkov.


Hlavným predmetom činnosti je stavebná činnosť výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, rekonštrukcií a sanáciií oporných múrov a zosuvov pôdy, čističiek odpadových vôd a všetkých druhov inžinierskych sietí.

Spoločnosť SPODSTAV, spol. s r. o. sa ponúka komplexný servis v rámci investičnej výstavby, realizácií interiérov a pre manažment stavieb.

  • bezplatné poradenstvo
  • sprievodné služby
  • pomoc pri vyhľadávaní nehnuteľností
  • architektonické štúdie
  • kompletné projektové dokumentácie pre príslušné stavebné povolenia
  • precíznosť pri rozpočte
  • realizácia investícií
  • dodržiavanie harmonogramu prác
  • inžinierská činnosť

Garantujeme, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach. Pri dodávkach technologických zariadení a strojného vybavenia budov je záruka poskytovaná podľa záruky výrobcu tohto zariadenia.


Naši pracovníci sú odborne spôsobilí poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov. Máme k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov v rôznych remeselných odboroch a vlastníme mechanizáciu potrebnú k týmto prácam.

Na vykonanie atypických prác a špeciálne odborne náročných prác (umelecké práce, špeciálne technológie a materiály, ...), kooperujeme s renomovanými firmami v danej oblati, čo je zárukou vysokej kvality materiálov a odbornosti prevedených prác.


Ceny stanovené pre realizáciu stavebných prác tvoríme ocenením podľa položkovitého rozpočtu a táto cena na daný rozsah prác je cenou pevnou a riadi sa podľa Zákona č. 18/1996 Zb. o zmluvný cenách v znení neskorších zmien a predpisov.

Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme nastupujeme k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad do 48 hodín.


Ak máte doplňujúce otázky, radi Vám ich zodpovieme.